Our Dream – Kim jesteśmy

Grupa Omega składa się z komplementarnych spółek połączonych przez Omega Equity Portfolio i Omega Finance. Nasze kierownictwo i zespoły pracowników postrzegają świat takim, jakim jest, ale jednocześnie kierujemy się optymistyczną wiarą i pracujemy we wzajemnym zrozumieniu, aby realizować nasze marzenie o lepszej wspólnej przyszłości. Wierzymy i chcemy prezentować osobistą i korporacyjną społeczną odpowiedzialność, wspierając zarówno rodziny, jak i przedsiębiorców.

Dostarczamy infrastrukturę, produkty i usługi ICT, które wspierają zrównoważoną, lepszą przyszłość. Wierzymy w strategię Win-Win-Win dla naszych pracowników, partnerów i klientów na każdym poziomie. Jesteśmy merytokracją kierującą się wartościami rodzinnymi, oddaną doskonałości, zróżnicowaniu, specjalizacji i współpracy.

Dążymy do rozwoju i zdobycia zaufania poprzez przejrzyste działanie, akceptację konstruktywnej krytyki i przestrzeganie naturalnych praw uczciwości i sprawiedliwości.  Kieruje nami „Moc Miłości”.

Intelligent Technologies S.A. – to sprawdzony operator telekomunikacyjny i budynkowy świadczący usługi z zakresu rozwiązań telekomunikacyjnych, zapewniający kompleksową obsługę teleinformatyczną – od budowy aż po zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną dla wielu firm i instytucji publicznych oraz budynków na terenie całego kraju.

Integrated Professional Solutions sp. z o.o. – profesjonalna firma integratorska posiadająca multidyscyplinarną kadrę inżynierską i wykonawczą, realizującą innowacyjne projekty związane z integracją systemów Audio Video, słabo i średnioprądowych na powierzchniach biur oraz budynków.

Omega Enterprise Services sp. z o.o. – doświadczona firma IT świadcząca usługi w zakresie projektowania, konfiguracji i wdrożeń sieci telekomunikacyjnych, sieci bezprzewodowych, usług głosowych, kompleksowej obsługi informatycznej firm oraz wdrożeń i migracji architektury rozwiązań chmurowych Microsoft.

Digital Utilities sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym. Działa na rynku ISP i buduje usługi hurtowe dla innych operatorów oraz Klientów.

Fundacja Intelligent Technologies została powołana do życia decyzją firmy Intelligent Technologies S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku. Głównym celem Fundacji jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa poprzez jednoczesne doskonalenie e-kompetencji oraz umiejętności interpersonalnych. Fundacja tworzy innowacyjne narzędzia wspierające edukację oraz rozwój wszystkich grup społecznych, od przedszkolaków po seniorów.

Federation of IT Experts jest stowarzyszeniem zrzeszającym partnerów i działającym na równych zasadach dla każdego z jego członków. Jego nadrzędnym celem jest osiąganie obopólnych korzyści biznesowych i wzajemne wspieranie się w osiąganiu celów. Rozwija rynek IT, stwarza miejsca do networkingu oraz wymiany wiedzy i zwiększania zasięgu geograficznego partnerów.