INDEPENDENCE DAY

Aktualności
Nasze sukcesy
Praca w grupie
Wydarzenia

W naszej firmie tradycje polskie są równie ważne, jak te amerykańskie. Symbolicznie czcimy dzień, w którym w 1776 roku 13 kolonii amerykańskich ogłosiło swoją niepodległość. Na budynku naszej firmy zawisły flagi, które odzwierciedlają polsko-amerykańską tożsamość Omega Group.