GRUPA OMEGA członkiem Polskiego Stowarzyszenia ESG

ESG

W lutym 2023 roku dołączyliśmy do grona członków Polskiego Stowarzyszenia ESG – największej w Polsce organizacji zrzeszającej liderów zrównoważonej transformacji.

Kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju zawsze stanowiły trzon i podstawę funkcjonowania GRUPY OMEGA. W 2015 r. została założona Fundacja Intelligent Technologies. Osoby związane z Grupą zapoczątkowały także istnienie i funkcjonowanie Stowarzyszenia Federation of IT Experts. Celem dołączenia spółek z Grupy Omega do Stowarzyszenia ESG jest promowanie i dostarczenie produktów i usług, które pomogą klientom w realizowaniu strategii ESG w ramach ich podstawowej działalności. W najbliższym czasie zarządy spółek wchodzących w skład Grupy zamierzają się skupić na:

👉 Ograniczeniu zużycia energii oraz zwiększeniu udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnyc

👉 Wdrażaniu rozwiązań zgodnych z ESG w projektach jakie prowadzą spółki,

👉 Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń,

👉 Rozbudowie portfolio produktów i usług o takie, które pozwalają realizować cele zrównoważonego rozwoju,

👉 Kontynuacji wdrożenia polityki zgodnej z wymogami ESG dla dostawców. Chcemy się rozwijać i świadczyć usługi w duchu poszanowania środowiska naturalnego, zachowania ładu korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej wobec naszych klientów i partnerów.