ENERGETAB 2023

Aktualności
Wydarzenia

Międzynarodowe Targi ENERGETAB 2023 odbywające się w dniach 12-14 września 2023 roku to wyjątkowa okazja do poznania nowoczesnych rozwiązań stosowanych w branży energetycznej jak również konferencje i biznesowe spotkania pomiędzy producentami urządzeń, a przedstawicielami energetyki, samorządów, firm wykonawczych, instytutów branżowych czy klastrów energii.

Ponad 400 polskich i zagranicznych wystawców tegorocznych targów prezentuje całe spektrum specjalistycznych maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, aparaturę rozdzielczą i łączeniową, kontrolno – pomiarową, automatyki i sterowania, osprzęt sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, energooszczędne oświetlenie przemysłowe i drogowe, systemy informatyczne  i telekomunikacyjne stosowane w energetyce czy innowacyjne technologie sieciowe.

Znaczącą część ekspozycji targowej zajmują urządzenia i aparatura związane z odnawialnymi źródłami energii, elektromobilnością i technologiami przyjaznymi dla środowiska. Najnowsze rozwiązania prezentują producenci i dystrybutorzy paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp cieplnych i magazynów energii a także dostawcy układów automatyki oraz systemów informatycznych związanych z tymi technologiami. Naszą Grupę reprezentują Kinga Wdowiak – Vendor Relations Officer w Grupie Omega oraz Patryk Mąka – Fit-Out Division Director w IPS.